Fotogalerie

                            

Informace pro žáky

Informace pro žáky budoucích tříd H3.A (skupina NEJ) a H4.A. Během prázdnin pro vás objednáme časopis Spitze, který je výbornou  didaktickou pomůckou pro výuku německého jazyka. Je koncipován zcela moderně, obsahuje nejen reálie, ale i momenty ze života slavných osobností a spoustu dalších zajímavých témat, která nejsou v žádném případě nudná. Zároveň obsahuje témata, která jsou zacílena na přípravu k maturitní zkoušce. Předběžná cena 230,- Kč na celý školní rok (5 čísel). Z ceny bude odečtena množstevní sleva.

Dobrý list komory 2013

Dne 26. června 2014 proběhlo na MÚ v Podbořanech slavnostní předávání Dobrých listů komory. Dobrý list komory je prestižní dokument o nadstandardní schopnosti držitele v daném řemeslném oboru a profesní odbornosti pracovat a rozvíjet se. Je to pozitivní signál a komorová garance pro budoucího zaměstnavatele o řemeslně-odborných shcopnostech a předpokládané užitečnosti držitele našeho dobrého listu pro jeho firmu, nebo živnost.

Jak se nedostat do vězení

Závěr školního roku se nese vždy ve znamení různých exkurzí, výletů, akademií, přednášek a besed. Jedna z takových právě proběhla na naší škole s dosti varovným názvem Drogy a kriminalita aneb Jak se ne(!)dostat do vězení. Ve dvou blocích se žákům představila Bc. Renata Černá, sociální pracovnice a terapeutka, a nprap. Jiří Kettner, cvičitel psů, oba zaměstnanci vězeňské služby. Zatímco 1.

Czech Specials Adacemy 2014

V Děčíně si to mezi sebou rozdala čtyři družstva z gastronomických škol. Kromě domácích dorazilo družstvo z Teplic, Litoměřic a Žatce. Každé družstvo tvořila dvojice – jeden učitel a jeden žák s tím, že všichni vařili jediné jídlo, a to z krůtího prsa.  Dvojice musela uvařit jedno výstavní jídlo  a pak dalších pět jídel pro komisaře. Každý z porotců dostal na ochutnání  jednu porci. Maximálně mohl udělit sto bodů, osmdesát bodů bylo možné  získat za chuť, ostatní pak za vzhled a vůni.

Stránky


Škola je zapojena do projektu EU peníze školám