Ve dnech 1. a 2. prosince 2014 se naši žáci opět zapojili do charitativní akce „Srdíčkové dny“. Výtěžek této sbírky je určen na pomoc vážně nemocných dětí, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na pořízení invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – chodítek, polohovacích zařízení apod.

Ve čtvrtek 27. listopadu jsme navštívili Městské divadlo v Žatci, kde všechny třídy zhlédly skvost naší realistické divadelní tvorby, hru Maryša od Aloise a Viléma Mrštíkových. Toto představení se uskutečnilo v rámci dlouhodobého programu, který připravuje žáky učebních i maturitních oborů, aby si udělali určitý obraz o českém divadle a zároveň aby vybraná díla mohly maturitní ročníky využít při výběru literárních děl k ústní maturitní zkoušce.

Mgr. Vladimír A. Hons

Dopolední besedy žáků s učiteli literatury a dějepisu proběhly v aule školy 21. 11. pod názvem "Přes Krakovec do Kostnice". Nešlo v nich ovšem jen o pouhopouhé vylíčení strastiplné životní pouti Jana Husa, ale hlavně o přiblížení kongrétních básní, jež se rozmanitým způsobem zaobírají Osobností Mistra Jana. Prostě příjemné strávené dopoledne pro všechny zúčastněné!

Mgr. Vladimír A. Hons

6. listopadu vyrazila část žáků 4. ročníku na exkurzi do Prahy.  Jednalo se o každoroční akci z oblasti cestovního ruchu, kdy se žáci oboru Hoteltur vžijí do role průvodce a provádějí turisty po památkách našeho hlavního města – v anglickém jazyce.

A co ohlasy našich žáků?

Celý nápad vznikl na konci loňského školního roku, když naše třída navrhovala, kam vyrazit na třídní výlet. S nápadem navštívit Paříž přišel náš třídní učitel pan František Sajdl a jeho nápad se ovšem ve třídě zalíbil. Již na konci minulého školního roku jsme přemýšleli o místech, která bychom rádi navštívili a pomalu jsme celý výlet začali plánovat. Do Paříže jsme odjeli večer v pondělí 13. listopadu 2014. Cesta byla dlouhá, trvala kolem 14 hodin, ale stála za to! Již následující ráno jsme měli možnost vidět krásnou Paříž a pocítit atmosféru velkoměsta.

Ve středu 12. listopadu 2014 se naše škola připojila k Celorepublikovému dni otevřených dveří. Pro zájemce z řad žáků 9. tříd základních škol a jejich rodičů byla škola zpřístupněna od 10.00 do 17.00 hodin. Uchazeče o studium přivítaly žákyně H3.A, které je seznámily s nabídkou oborů, zahraničních i tuzemských praxí a vůbec se životem školy z pohledu žáků, provedly je po budovách školy a učebnách.

Dne 12. listopadu 2014 proběhla prezentace středních škol v Rakovníku, kterou každoročně pořádá Úřad práce ČR v tamním Kulturním centru. Žáci osmých a devátých tříd tu získají přehled o středních školách a učilištích regionu a spektru oborů, které tyto školy nabízejí. Burzy se již tradičně účastnila i naše škola. Reprezentovali nás: K. Vágnerová (H4.A), K. Smatová a S. Fialová (H1.A) a L. Svejkovský (H2.A).

OHK Louny uspořádala v rámci projektu Brána jazyků otevřená reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0037
Den netradičních jazyků – nizozemština.

Dne 20. října 2014 se zúčastnili žáci 3. ročníků SOU a SOŠ SČMSD Žatec, Dne netradičních jazyků pro jazyk nizozemština. V rámci Dne netradičních jazyků byli studenti seznámeni s netradičním jazykem – nizozemština.

V pátek 10.10. 2013 proběhl na naší škole opět seminář k Národním srovnávacím zkouškám, kterého se zúčastnily oba maturitní ročníky. Žáci se dozvěděli o druzích a obsahu zkoušek, o místech, kde je možné NSZ skládat, o termínech a o tom, které VŠ na jejich základě přijímají ke studiu. V závěru semináře měli všichni možnost některé úlohy z testu Obecných studijních předpokladů z loňských let si vyzkoušet.
Přednášku vedla sl. Ullíková ze společnosti SCIO.

Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště ÚP ČR Louny, Žatec a Podbořany společně s EURES zvou srdečně zájemce na BURZU PRÁCE, která se koná ve ve čtvrtek 16. 10. a v pátek 17. 10. 2014 vždy od 9.00 do 17.00 hodin v Žatci (Lidový dům Panamera). Kontakty s firmami z průmyslových zón mohou zájemcům dát přehled o aktuálním i budoucím trhu pracovních příležitostí. Na akci bude zastoupeno 26 firem.

Mgr. Monika Plechatá

Stránky