Pro pracovníky

 

Před zcela zaplněnou aulou školy se v rámci dlouhodobého školního projektu k 600. výročí hrdinské smrti Jana Husa představili žákům Táňa Fischerová, herečka a politička, a Daniel Dobiáš, skladatel a zpěvák, s komponovaným pořadem "Mistr Jan Hus známý a neznámý". Během hodinového, informacemi nabitého programu se mladí posluchači seznámili nejen s důležitými mezníky strastiplné životní pouti jedné z největších osobností naší historie, ale též s dobovými ukázkami tvorby renesančních velikánů Villona, Machiavelliho, Shakespeara a dalších.

Dne 14.2. 2015 se naše škola podílela na organizaci MASOPUSTNÍHO VESELÍ na statku ve Skupicích. Pro návštěvníky akce naši žáci pod vedením učitelky odborných předmětů J. Tímrové připravili různé plněné koláče, které si mohli zakoupit  po celý den. Mimo nabídky koláčů zde probíhala domácí zabijačka a další doprovodné akce. Ve 14.00 hod. byl vypraven masopustní průvod, který prošel vesnicí a skončil zpět na statku. Akce se zúčastnili a školu vzorně reprezentovali B. Fiřtová a K.

Přihláška na kurz o Ginech, který proběhne 4.3.2015 od 8:00 do 16:00 hodin v prostorách školy. Přednáší Ambasadorka společnosti Beefeater Kateřina Kluchová. Bližší informace a potvrzení účasti na tel. 776 705 946 - paní J. Tímrová. Druhý kurz bude v druhé polovině dubna. Již dnes se můžete přihlašovat.

J. Tímrová

Ve čtvrtek 5. února se obě naše maturitní třídy sešly v aule na prezentaci Západočeské univerzity v Plzni. Pedagog z místní ekonomické fakulty nám představil nabídku oborů – bakalářských i navazujících inženýrských, seznámil nás s podmínkami přijetí. Dozvěděli jsme se, jak je škola vybavena, jaké jsou možnosti ubytování a jaké známé osobnosti tuto školu úspěšně absolvovaly. Pro naše žáky v oboru Ekonomika a podnikání a určitě nejen pro ně, je tato škola možnou volbou.

V termínu 26. – 27. 1. 2015 proběhl na naší škole opět Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pod vedením pana Luďka Procházky. Zúčastnilo se ho 8 žáků prvních a druhých ročníků. Žáci se naučili nejen správně používat různé pomůcky, ale samozřejmě si osvojili různé techniky vyřezávání. Žáky kurz velmi zaujal. K dnešnímu dni je již v nabídce kurz pokračovací, kterého se mohou účastnit jak žáci z letošního kurzu, tak žáci, kteří absolvovali kurz v minulých letech.


Ve středu 14.1. 2015 k nám do školy přijeli zástupci Vysoké školy obchodní z Prahy, aby žákům maturitních ročníků představili svoji školu a možnosti studia na ní. S touto vysokou školou spolupracujeme již několik let. Z nabídky oborů bakalářského i inženýrského studia žáky zaujaly hlavně obory týkající se cestovního ruchu a leteckého provozu.

Dne 12.1.2015 se třídy H4.A, P2.A a P1.A zúčastnily pokračování přednášky pana Pavla Pabiána. Prvním dílem těchto přednášek bylo téma drogy, druhým pojmem byl sex. Těmto závažným a důležitým tématům jsme sevěnovali v minulých letech, v letošním roce přišel na řadu další diskutabilní námět, a to "Vzpomínky na socialismus". Jelikož jsme takové období nepřožili, naše uši byly nastražené a snažily se vnímat a postupně chápat zkušenosti p. Pabiána.

Ve dnech 1. a 2. prosince 2014 se naši žáci opět zapojili do charitativní akce „Srdíčkové dny“. Výtěžek této sbírky je určen na pomoc vážně nemocných dětí, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na pořízení invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – chodítek, polohovacích zařízení apod.

Ve čtvrtek 27. listopadu jsme navštívili Městské divadlo v Žatci, kde všechny třídy zhlédly skvost naší realistické divadelní tvorby, hru Maryša od Aloise a Viléma Mrštíkových. Toto představení se uskutečnilo v rámci dlouhodobého programu, který připravuje žáky učebních i maturitních oborů, aby si udělali určitý obraz o českém divadle a zároveň aby vybraná díla mohly maturitní ročníky využít při výběru literárních děl k ústní maturitní zkoušce.

Mgr. Vladimír A. Hons

Stránky