Pro pracovníky


Dne 6. 5. 2015 ve škole proběhla další aktivita v rámci projektu Sedmikráska. Tentokrát se jednalo o žáky 1. ročníku SOU. Nejdříve absolvovali přednášku na téma Zdravá výživa, kterou připravily nutriční terapeutky. Žákům objasnily problematiku spojenou se správným poměrem živin v naší každodenní stravě. Po teorii následovala praxe.

V úterý, 21. dubna nás již po několikáté navštívila paní Anna Zázvorková z lounské pobočky Úřadu Práce, aby ve školní aule seznámila během dvouhodinové přednášky vycházející ročníky žáků s možnostmi, které jsou jim po studiu nabízeny.

V rámci volného cyklu přednášek, besed, dramatických pásem a divadelních představení věnovaných 600. výročí hrdinské smrti Mistra Jana Husa zhlédli žáci celé školy literárně historický pořad v Městském divadle v Žatci, který nejenže mapoval důležité životní mezníky reformátora církve, ale zároveň i seznamoval se společenskohistorickým pozadím. Vše bylo doplněno skvěle předvedenými ukázkami soudobé hudby i zpěvu. Diváky svým hereckým uměním okouzlil Ladislav Potměšil, jenž si po představení udělal čas i na své příznivce.

7. 4. 2015 proběhl na naší škole kurz Ginu pod vedením barmanky paní Klucové. Zúčastnili se žáci třídy H1. A pod pedagogickým dozorem učitele odborných předmětů Jiřiny Tímrové. Žáci se seznámili s historií Ginu a vyzkoušeli si míchání nápojů, kde hlavní součástí byl Gin. Po ukončení dostali certifikát o absolvování kurzu.

Jiřina Tímrová

Rok uplynul jako voda a my jsme se opět setkali s žáky 3. ZŠ Žatec. Naše spolupráce na téma Zdravá výživa začala již v minulém roce a protože se nám i žákům základní školy líbila, rozhodli jsme se uspořádat pro žáky další pokračování. V tomto roce jsme se zaměřili na praktické ukázky u nás ve škole. Žáci navštívili učebnu stolničení, kde zhlédli krátkou prezentaci ke zdravé výživě a pak už si vyzkoušeli flambování palačinek, míchání nápojů a vyřezávaní ovoce pod vedením učitelky odborných předmětů paní Petry Poustecké.

Členové redakce školního časopisu SOUDEK se tento týden fotili v nových tričkách, které dostali v rámci projektu "Všechno v mém životě souvisí". Unikátní vzor všem slušel a už nyní se všichni těší na další exkurzi, tentokrát do Prahy, kde navštíví Ústav pro studium totalitních režimů. Samozřejmě již v "redakčním oblečení".

Zdeněk Müller

Stránky

Fotogalerie

Brigády