Pro pracovníky

Podporujeme učňovské školství

Ve čtvrtek 12. 5. jsme navštívili dva hotely. První byl v Kadani na Nábřeží Maxipsa Fíka. Hotel byl velice krásný v příjemném prostředí. Od paní ředitelky jsme se dověděli, že starší budova tam stojí už od první republiky. Z toho vznikl název hotelu - Split. Po prohlídce pokojů nás paní učitelka vzala na náměstí a krátce nás provedla po Kadani. Potom následovala cesta na Klínovec do hotelu Nástup. Zde si nás převzala paní provozní, která nás provedla celým hotelem a vše nám důkladně vysvětlila. Bylo to velice přínostné a zajímavé než teorie ve škole.

Dne 14.4.2016 vyrazily  třídy H2 a H3 na odbornou exkurzi do Plzeňského pivovaru. Na začátku byli žáci seznámeni s historií pivovaru, navštívili galerii, kde jsou vyobrazeni všichni plzeňští sládkové. Součástí prohlídky byla návštěva historické, ale i současné varny, stáčírny, sklepení a samozřejmě nebyla vynechána ani expozice se základními surovinami pro výrobu piva. Zde měli žáci možnost ochutnat slad.

Petra Poustecká

7. dubna 2016 zemřel pan magistr Jaroslav Fořt,
učitel a kolega, jenž byl mezi námi všemi znám
zvláště pro své přímé a zásadové postoje, čehož
posledním důkazem je jeho nedávné vyvěšení
tibetské vlajky na budovu školy zároveň
s vysvětlením, které rád podával dlouhá léta
svým studentům.

Všichni, kdo jste ho znali - blízcí, přátelé,
kamarádi, žáci, věnujte tomuto Muži tichou vzpomínku.

Děkujeme 

Dne 23. 3. 2016 se v prostorách TJ Sever uskutečnil Velikonoční turnaj v kopané, jehož organizátory byly SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s. r. o. ve spolupráci se Školou v pohybu, z. s. Turnaje se zúčastnily téměř všechny žatecké školy, a také hostující Gymnázium Louny. Turnaj byl po celý průběh velmi vyrovnaný a o konečném pořadí rozhodovaly až poslední zápasy.

Stránky

Fotogalerie

Brigády