Fotogalerie

                            


Informace pro žáky

Informace pro žáky budoucích tříd H3.A (skupina NEJ) a H4.A. Během prázdnin pro vás objednáme časopis Spitze, který je výbornou  didaktickou pomůckou pro výuku německého jazyka. Je koncipován zcela moderně, obsahuje nejen reálie, ale i momenty ze života slavných osobností a spoustu dalších zajímavých témat, která nejsou v žádném případě nudná. Zároveň obsahuje témata, která jsou zacílena na přípravu k maturitní zkoušce. Předběžná cena 230,- Kč na celý školní rok (5 čísel). Z ceny bude odečtena množstevní sleva.

Dobrý list komory 2013

Dne 26. června 2014 proběhlo na MÚ v Podbořanech slavnostní předávání Dobrých listů komory. Dobrý list komory je prestižní dokument o nadstandardní schopnosti držitele v daném řemeslném oboru a profesní odbornosti pracovat a rozvíjet se. Je to pozitivní signál a komorová garance pro budoucího zaměstnavatele o řemeslně-odborných shcopnostech a předpokládané užitečnosti držitele našeho dobrého listu pro jeho firmu, nebo živnost.

Jak se nedostat do vězení

Závěr školního roku se nese vždy ve znamení různých exkurzí, výletů, akademií, přednášek a besed. Jedna z takových právě proběhla na naší škole s dosti varovným názvem Drogy a kriminalita aneb Jak se ne(!)dostat do vězení. Ve dvou blocích se žákům představila Bc. Renata Černá, sociální pracovnice a terapeutka, a nprap. Jiří Kettner, cvičitel psů, oba zaměstnanci vězeňské služby. Zatímco 1.

Czech Specials Adacemy 2014

V Děčíně si to mezi sebou rozdala čtyři družstva z gastronomických škol. Kromě domácích dorazilo družstvo z Teplic, Litoměřic a Žatce. Každé družstvo tvořila dvojice – jeden učitel a jeden žák s tím, že všichni vařili jediné jídlo, a to z krůtího prsa.  Dvojice musela uvařit jedno výstavní jídlo  a pak dalších pět jídel pro komisaře. Každý z porotců dostal na ochutnání  jednu porci. Maximálně mohl udělit sto bodů, osmdesát bodů bylo možné  získat za chuť, ostatní pak za vzhled a vůni.

Den netradičního jazyka

Naše škola se zapojila do projektu Brána jazyků otevřena, jehož koordinátorem je Okresní hospodářská komora Louny. 11. 6. 2014 se žáci 3. ročníku oborů Hotelnictví a Ekonomika a podnikání zúčastnili prvního Dne netradičního jazyka, který byl věnován španělštině.

V rámci projektu nás čekají ještě japonština a holandština. Věřím, že tento projekt bude pro naše žáky velkým přínosem a třeba v nich i vzbudí zájem o studium dalších jazyků.

Noc kostelů 2014

V rámci vyhlášení 2. ročníku dětské výtvarné soutěže "Moje Noc kostelů v Lounech" pozvali žáci SOU a SOŠ přítomné děti i rodiče k prezentaci barového umění do lounského sboru Církve československé husitské.

Náš oceněný pedagog

Krájská sekce AHR ČR udělila dne 25. 4. 2014 našemu kolegovi Ing. Milanu Bočkaiovi cenu Učitel odborného předmětu Ústeckého kraje za rok 2013. Cenu předala Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, s Mgr. Jiřím Nekudou, předsedou asociace ředitelů hotelových škol, a Ladislavem Pertlem, držitelem ceny Odborný učitel 2012 z Hotelové školy v Teplicích. Předání ceny se uskutečnilo v žateckém Chrámu chmele a piva při příležitosti konání konference cestovního ruchu Stop and Stay. Gratujeme.

Stránky


Škola je zapojena do projektu EU peníze školám