Pro pracovníky

Podporujeme učňovské školství

Dne 14.4.2016 vyrazily  třídy H2 a H3 na odbornou exkurzi do Plzeňského pivovaru. Na začátku byli žáci seznámeni s historií pivovaru, navštívili galerii, kde jsou vyobrazeni všichni plzeňští sládkové. Součástí prohlídky byla návštěva historické, ale i současné varny, stáčírny, sklepení a samozřejmě nebyla vynechána ani expozice se základními surovinami pro výrobu piva. Zde měli žáci možnost ochutnat slad.

Petra Poustecká

7. dubna 2016 zemřel pan magistr Jaroslav Fořt,
učitel a kolega, jenž byl mezi námi všemi znám
zvláště pro své přímé a zásadové postoje, čehož
posledním důkazem je jeho nedávné vyvěšení
tibetské vlajky na budovu školy zároveň
s vysvětlením, které rád podával dlouhá léta
svým studentům.

Všichni, kdo jste ho znali - blízcí, přátelé,
kamarádi, žáci, věnujte tomuto Muži tichou vzpomínku.

Děkujeme 

Dne 23. 3. 2016 se v prostorách TJ Sever uskutečnil Velikonoční turnaj v kopané, jehož organizátory byly SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s. r. o. ve spolupráci se Školou v pohybu, z. s. Turnaje se zúčastnily téměř všechny žatecké školy, a také hostující Gymnázium Louny. Turnaj byl po celý průběh velmi vyrovnaný a o konečném pořadí rozhodovaly až poslední zápasy.

Dne 17. 3. se zúčastnili žáci naši školy ve Znojmě jazykové soutěže v rámci škol SČMSD. Soutěžilo se v německém a anglickém jazyce. V kategorii německého jazyka předvedly své znalosti žákyně ze třídy H3.A, Nela Suchopárová a Nikola Hrádková, které se umístily na pěkném druhém místě. Za anglický jazyk reprezentovali naši školu Elena Dora Kováčová ze třídy H2.A a Jan Pichnarčík ze třídy Č3.A pod vedením paní učitelky Mgr. Ziny Borlové. Žákům se soutěž líbila. Získali rovněž nové poznatky i inspiraci pro další jazykové soutěže.

Tento rok jsme opět podpořili akci s názvem "Vlajka pro Tibet", která připomíná povstání tibeťanů proto čínské okupaci. Při této okupaci, která trvá dosud, zemřelo při vlastním povstání 80.000 tibeťanů a další 1 milión při následujících perzekucích.

Mgr. Jaroslav Fořt

Stránky

Fotogalerie

Brigády