Pro pracovníky

Podporujeme učňovské školství

Většinou bývá zvýšený ruch a shon ve školách spojený spíše s koncem školního roku, leč pokud nahlédneme pod pokličku nebo, chcete-li, do kuchyně (a to obrazně i doslova!) Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, v Žatci, zjistíte, že tomu může být i jinak.

Dne 3. 11. 2015 se konala v Galerii Sladovna v Žatci vernisáž výstavy obrazů "POCHOPENI NEPOCHOPENÍM" - práci studentů Akademie výtvarných umění v Praze. Žáci naší školy připravili pohoštění v podobě sladkých a slaných výrobků a podíleli se na prezentování těchto výrobků ve Sladovně. Děkujeme žákům školy K. Kořínkové, N. Fiedlerové (Č3.A) a K. Valentové (Č1.A) za vzornou reprezentaci školy a p. učitelkám J. Zimové Tímrové a A. Valchařové za přípravu a realizaci akce.

Mgr. Monika Plechatá

19. října 2015 naše škola uspořádala pro žáky ZŠ u příležitosti Světového dne výživy (16.10.) a Světového dne čokolády (28.10.) Den zdravé výživy. Žáci ze ZŠ z Lipence, Kryr a Žatce nejprve absolvovali prezentaci na téma Zdravá výživa a následně zhlédli výstavu zdravých a nezdravých výrobků, doprovázenou odborným výkladem. Ve 2. části bloku si zkusili pod dohledem současných žáků přípravit vlastní jednoduché pokrmy.

Výběr témat Maturitních prací (H4.A) proběhne
ve čtvrtek 19. 11. 2015 od 7:15 hodin
(do 15:00 hodin) v kanceláři ZŘŠ.

V případě, že si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí,
vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy
(viz. Instrukce ke konání MZK ve školním roce 2015/2016)

 Mgr. Monika Plechatá

Dne 25. 9. 2015 se konal III. ročník ovocnářské výstavy v Žatci v Křížově vile. Naše žákyně (K. Hanzlíková, A. Zídková (H2.A) a K. Romová (Č3.A) připravily pro návštěvníky výstavy ukázky vyřezávání ovoce a zeleniny. Během výstavy probíhala soutěž O nejlepší jablečný moučník. Žáci upekli tři druhy moučníků a ze 44 soutěžních výrobků se umístili takto:
5. místo – jablečný perník
12. místo – tažený jablkový závin
14. místo – francouzské jablkové košíčky

Stránky

Fotogalerie

Brigády