Celý nápad vznikl na konci loňského školního roku, když naše třída navrhovala, kam vyrazit na třídní výlet. S nápadem navštívit Paříž přišel náš třídní učitel pan František Sajdl a jeho nápad se ovšem ve třídě zalíbil. Již na konci minulého školního roku jsme přemýšleli o místech, která bychom rádi navštívili a pomalu jsme celý výlet začali plánovat. Do Paříže jsme odjeli večer v pondělí 13. listopadu 2014. Cesta byla dlouhá, trvala kolem 14 hodin, ale stála za to! Již následující ráno jsme měli možnost vidět krásnou Paříž a pocítit atmosféru velkoměsta.

Ve středu 12. listopadu 2014 se naše škola připojila k Celorepublikovému dni otevřených dveří. Pro zájemce z řad žáků 9. tříd základních škol a jejich rodičů byla škola zpřístupněna od 10.00 do 17.00 hodin. Uchazeče o studium přivítaly žákyně H3.A, které je seznámily s nabídkou oborů, zahraničních i tuzemských praxí a vůbec se životem školy z pohledu žáků, provedly je po budovách školy a učebnách.

Dne 12. listopadu 2014 proběhla prezentace středních škol v Rakovníku, kterou každoročně pořádá Úřad práce ČR v tamním Kulturním centru. Žáci osmých a devátých tříd tu získají přehled o středních školách a učilištích regionu a spektru oborů, které tyto školy nabízejí. Burzy se již tradičně účastnila i naše škola. Reprezentovali nás: K. Vágnerová (H4.A), K. Smatová a S. Fialová (H1.A) a L. Svejkovský (H2.A).

OHK Louny uspořádala v rámci projektu Brána jazyků otevřená reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0037
Den netradičních jazyků – nizozemština.

Dne 20. října 2014 se zúčastnili žáci 3. ročníků SOU a SOŠ SČMSD Žatec, Dne netradičních jazyků pro jazyk nizozemština. V rámci Dne netradičních jazyků byli studenti seznámeni s netradičním jazykem – nizozemština.

V pátek 10.10. 2013 proběhl na naší škole opět seminář k Národním srovnávacím zkouškám, kterého se zúčastnily oba maturitní ročníky. Žáci se dozvěděli o druzích a obsahu zkoušek, o místech, kde je možné NSZ skládat, o termínech a o tom, které VŠ na jejich základě přijímají ke studiu. V závěru semináře měli všichni možnost některé úlohy z testu Obecných studijních předpokladů z loňských let si vyzkoušet.
Přednášku vedla sl. Ullíková ze společnosti SCIO.

Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště ÚP ČR Louny, Žatec a Podbořany společně s EURES zvou srdečně zájemce na BURZU PRÁCE, která se koná ve ve čtvrtek 16. 10. a v pátek 17. 10. 2014 vždy od 9.00 do 17.00 hodin v Žatci (Lidový dům Panamera). Kontakty s firmami z průmyslových zón mohou zájemcům dát přehled o aktuálním i budoucím trhu pracovních příležitostí. Na akci bude zastoupeno 26 firem.

Mgr. Monika Plechatá

OHK Louny uspořádala v rámci projektu Brána jazyků otevřená reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0037
Den netradičních jazyků – japonština.

Den netradičních jazyků japonština se uskutečnil 13. 10. 2014, akce se zúčastnilo 15 žáků z 3. a 4. ročníků z SOU a SOŠ SČMSD Žatec. V průběhu Dne netradičních jazyků – japonština se žáci seznámili se specifiky Japonska. Získali základní informace o historii, geografii a politické situaci této země. Dále byli seznámeni s netradičním jazykem – japonštinou.

V tomto týdnu se naše škola opět zapojila do „Srdíčkových dnů“, které pořádá společnost Život dětem, o.p.s. Díky žákyním ze třídy H3.A se podařilo prodejem drobných předmětů vybrat 5945,- Kč, které poputují k vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů,

Rádi bychom vás vyzvali k zapojení do soutěže o NEJLEPŠÍ VIRÁLNÍ VIDEO, která je pořádána Národními centry Europass v zemích EU. Soutěž je určena především mladým lidem, kteří rádi cestují a poznávají nová místa. Cílem soutěže je natočit nejlepší video propagující dokumenty Europassu a získat co největší množství hlasů sdílením na internetu a socíálních sítích.

Stránky