Konzultační hodiny

Školní rok 2016/2017

Mgr. et Mgr. Sajdlovápondělí 12:25 (pro H4.A)
čtvrtek 14:25 (pro H2.A)
Mgr. Plechatápondělí, středa 14:25 - 15:00
Mgr. Honslichý - středa 13:35 - 14:20
sudý - čtvrtek 7:45 - 8:30
Mgr. Vostrýstředa 14:25 - 15:00
Mgr. Borlováúterý 14:25 - 15:00
Bc. Pichnarčíkovástředa 14:25 - 15:00
Mgr. Sajdlčtvrtek 7:15 - 7:45 (pouze lichý)
pátek 13:35
Ing. Laiblčtvrtek 14:20 - 15:00
Ing. Hořínková Kawanováúterý 13:35 - 14:20
Bc. Pousteckápondělí 14:25 - 15:00
p. Müllerúterý 7:30 - 9:30
p. Charvátováúterý 14:25- 15:00

Na konzultaci k danému vyučujícímu je potřeba vždy se předem nahlásit! Jiné termíny lze vždy domluvit individuálně dle potřeb žáka.