VYBUDOVÁNÍ GASTROLABORATOŘE V NÁVAZNOSTI NA ZAVEDENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ DO VÝUKY V OBORECH KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A GASTRONOMIE
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002762
>>> více o projektu zde <<<

Praxe a odborný výcvik

OREA RESORT SKLÁŘ HARRACHOV****

OREA HOTELS & RESORTS

Projekt ŠABLONY

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám.

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele  připraví a zrealizuje každý měsíc během trvání aktivity jednu z následujících podpůrných akcí:
A. kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin;
B. workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin;
C. workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy v minimální délce dvou hodin;
D. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování v minimální délce dvou hodin;
E. workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.