Další informace

  • žák přestává být žákem školy dnem následujícím pod ni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku.
  • nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit