Den vody

To, že po otoční kohoutku začne téct pitná voda, bereme jako samozřejmost. Co takové samozřejmosti předchází, se dozvěděli žáci prvních ročníků při návštěvě Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR v Praze v rámci připomínky Dne vody. Za necelé dvě hodiny se seznámili v laboratoři s postupem úpravy vody na cestě od zdroje až ke spotřebiteli. Na PC si vyzkoušeli navrhnout regulaci koloběhu vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny v konkrétním místě. Nakonec se v modelu údolí pokusili stavěním hrází a navigací zachránit vesnice ohrožené povodní. Exkurze byla velice vhodným doplněním environmentální výchovy nových středoškoláků právě svou konkrétností a názorností.