Dobrá střední škola…

Dotační program „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“

Zapojili jsme se do dotačního programu „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“. Soutěž je vyhlášena Krajským úřadem Ústeckého kraje jako součást aktualizace Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách v Ústeckém kraji. V průběhu školního roku prokážeme úspěchy našich žáků ve vzdělávání, v odborných kurzech a soutěžích. Zhodnotíme rovněž spolupráci se zaměstnavateli při zajišťování praxí žáků v rámci odborného výcviku.