Důležité informace – termín podpisu smluv – 1. ročník SOU, platba školného

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k nastalé situaci Vám chceme poskytnout důležité informace, které se Vás dotýkají:

1. Termín 22.4.2020 avizovaný v dopisech žákům budoucích 1. tříd oborů Kuchař-číšník a Sladovník-pivovarník neplatí, škola bude z důvodu karantény ještě zavřená. V současné chvíli se snaží sekretářka školy Vás telefonicky kontaktovat. Nemějte strach, dáme Vám vědět ihned, jakmile se dozvíme od ministerstva, kdy půjdou žáci znovu do školy. Sledujte pozorně naše webové stránky, kde nový termín zveřejníme.

2. Právní stanovisko k povinnosti rodičů hradit školné po dobu trvání mimořádných opatření vlády o zákazu přítomnosti žáků a studenů ve škole:

Předmětné nařízení vlády nemá vliv na povinnost rodičů a žáků hradit školné dle platně sjednaných smluv o studiu.

Poskytování vzdělávání nebylo, není a nebude zrušeno předmětným nařízením vlády a každá škola (bez rozdílu zřizovatele) tak i nadále poskytuje vzdělávání, k němuž se dle smlouvy zavázala, nebo je dle zákona povinna. Skutečnost, že je nyní zakázána osobní účast žáků ve školách, nemění nic na skutečnosti, že vzdělávání je i nadále poskytováno, a to jinou formou, tedy např. přes e-maily, dálkové přístupy apod. a že žák je i nadále žákem předmětné školy.

Pedagogičtí pracovníci i nadále vykonávají svou činnost, byť v jiném než běžném režimu.

Na osobní nepřítomnost žáků ve škole nařízené vládou je nutno nahlížet shodně jako na osobní nepřítomnost žáka např. v době nemoci, či dovolené, pro kterou se aktuálně neúčastní osobně výuky, neznamená to však, že by jeho vzdělávání bylo ukončeno.

 V případě dalších dotazů k platbě školného kontaktujte, prosím, přímo ředitelku školy na tel.: 732 124 488

Školné plaťte bezhotovostně na účet školy: 16002481/100, VS: rodné číslo žáka (viz. smlouva)

Opatrujte se, určitě všechno zvládneme.

Mgr. Monika Plechatá, zástupce ředitele