Důležité upozornění pro maturanty!

K maturitním zkouškám v termínu jaro 2018 je nutné se přihlásit nejpozději do 1.12.2017. Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte  zástupkyni ředitele školy.