Environmentální exkurze

Dne  12.05. 2017 se  žáci  třídy H3A a H2A zúčastnili celodenní exkurze zaměřené na environmentální výchovu a cestovní ruch. První zastavení se konalo v obci Holedeč, kde jsme navštívili vodárnu. Žáci díky našemu  průvodci  ( zaměstnanec vodáren) získali zajímavé informace týkající se zásobování města Žatce a přilehlých obcí pitnou vodou. Informace byly pro nás všechny velmi obohacující a také z hlediska odbornosti zcela vyčerpávající. Díky ochotě našeho pana průvodce jsme navštívili nejen hlavní budovu vodárny, ale i jednotlivé vrty v areálu.

Další zastavení se konalo na zámku Líčkov. Zámek je pro veřejnost uzavřen, ale díky dlouholeté známosti s majitelkou zámku paní Marií Brázdovou nám byl umožněn přístup do obrazové galerie. Žáci tak mohli vidět velkolepá díla známého portrétisty Oskara Brázdy z 1. a 2.  poloviny minulého století. Součástí obrazárny jsou nejen portréty, ale i obrazové cykly, jejichž aktuálnost nevymizela ani v dnešní době. Všichni jsme měli možnost naposledy si tyto obrazy prohlédnout a užít si pravé noblesní zámecké atmosféry.

Exkurzi jsme zakončili v Klučku na místním koupališti, kde jsme si opekli špekáčky a povídali si o zážitcích z exkurze. Pod pedagogickým vedením Bc. Jany Pichnarčíkové a Mgr. Františka Sajdla žáci strávili velmi příjemné chvíle a zároveň obohatili své vědomosti. Na závěr musím ještě pochválit všechny zúčastněné žáky za vzorné chování.

Ve fotogalerii je možné shlédnout fotografie z exkurze, které byly pořizovány s laskavým svolením majitelky zámku paní Marie Brázdové. Autorem fotografií je pan Mgr. František Sajdl.

Bc. Jana Pichnarčíková