Erasmus

I ve školním roce 2016/2017 pokračujeme v projektech v rámci programu celoživotního vzdělávání Erasmus (dříve Leonardo da Vinci). Podařilo se nám získat granty na další projekty.

Žáci školy se zúčastní třítýdenních stáží v restauraci “Vaclav” ve městě Cottbus, které se nachází v Německu. V průběhu stáže jsou žáci střídání podle svého odborného zaměření v pracovních činnostech na úsecích přípravy pokrmů, obsluhy a ubytovacích služeb. Na všech úsecích jsou v přímém kontaktu s personálem a hosty, čímž se neustále zdokonalují v běžné i odborné cizojazyčné komunikaci. Žáci si zde procvičí komunikaci nejen v němčině, ale také v angličntině nebo ruštině.

Získané granty plně pokrývají náklady na pojištění, dopravu, ubytování a celodenní stravování v hotelu.