Exkurze do sladovny Nymburk a do Poděbrad

Během posledního únorového týdne jsme vyrazili v rámci projektu IKAP B na další exkurzi, tentokrát se žáky oboru Sladovník- Pivovarník do sladovny Nymburk a s žáky oboru Hotelnictví v roli průvodců v cestovním ruchu do Poděbrad.

Sladovny Soufflet ČR, a. s. patří k největším výrobcům a prodejcům sladu na světě. Podílejí se 65 % na produkci sladu v České republice. Slad dodávají většině domácích pivovarů, dvě třetiny do zahraničí. Vyrábějí se převážně slady světlé.

Žáci  se během exkurze seznámili s celou výrobou sladu od příjmu ječmene až po hvozdění.

Prohlídka začala u příjmu ječmene, kde si žáci prohlédli sladovnický ječmen, mohli vyhodnotit senzorické znaky kvalitního ječmene – barvu, vůni, lesk, obsah zlomků apod.

Po příjmu následuje čištění sladovnického ječmene, žáci viděli třídičku a čističku ječmene, zopakovali si principy čištění ječmene.

V máčírně ječmene žáci mohli vidět máčení ječmene v náduvnících s provzdušňováním a odsáváním CO2.

Žáci mohli také poznat rozdíl mezi klíčením na klasických humnech, které viděli v jiném klasickém provozu, od klíčení v tzv. Saladinových skříních používaných ve sladovně Nymburk.

  

  

  

  

Během tříhodinového časového bloku měli žáci za úkol získat co nejvíce fotografické dokumentace památek města. Také si mohli vyzkoušet své dovednosti ve vedení prohlídky po zmíněných památkách. Ve zbylém čase pak zájemci navštívili muzeum Filmových legend, které se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad.