GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám.

Každý subjekt údajů má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu.

GDPR-prohlášení organizace

Správce osobních údajů:
Škola: Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
IČO: 47783371
Sídlo: Žatec, Hošťálkovo nám. 132
Telefon: 415 710 380
Datová schránka: 5sk45g8
E-mail: skola@sousoszatec.cz

Pověřenec po osobní údaje:
Ing. Tomáš Petříček
Telefon: 604 290 030
E-mail: petricekt@yahoo.com