Informace k MZ

Informace k MZ

Veškeré informace k nové maturitě najdeš na:

www.novamaturita.cz

  • Nejčastější otázky k nové maturitě a odpovědi na ně
  • Přehled zkušebních předmětů pro maturitní zkoušku
  • Ilustrační testy a zadání
  • Popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části MZ
  • Kritéria hodnocení jednotlivých zkoušek

Organizace, nabídka předmětů a termíny

Organizace, nabídka předmětů, termíny

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek