Jednotná přijímací zkouška

Termín JPZ: pondělí 8.6.2020

Náhradní termín: 23.6.2020

Schéma JPZ vydané MŠMT: JPZ – časové schéma

Pozvánku s podrobnými informacemi Vám zašleme poštou a e-mailem (pokud je uveden na přihlášce), a to 10 pracovních dnů před termínem jednotné přijímací zkoušky.