Konzultační hodiny

Školní rok 2016/2017

Mgr. et Mgr. Sajdlovápondělí 14:25 - 15:00
Mgr. Plechatápondělí, středa 14:25 - 15:00
Mgr. Vostrýčtvrtek, pátek 13:40 - 14:30
Mgr. Borlováúterý 14:25 - 15:00
Bc. Pichnarčíkovásudý: středa 14:20 - 15:00
lichý: středa 13:30 - 14:00
Mgr. Sajdlsudý: 13:30 - 14:20
lichý: 14:25 - 15:00
Ing. Laiblčtvrtek 13:35 - 14:30
Ing. Hořínková Kawanovásudý: pátek 13:35 - 14:20
lischý: úterý 13:35 - 14:20
Bc. Pousteckápondělí 14:20 - 15:00
p. Müllerčtvrtek 7:30 - 7:55
p. Charvátováčtvrtek 14:25- 15:00

Na konzultaci k danému vyučujícímu je potřeba vždy se předem nahlásit! Jiné termíny lze vždy domluvit individuálně dle potřeb žáka.