Konzultační hodiny

Školní rok 2018/2019

Ing. Hořínková Kawanovápondělí 14:25 - 15:00
D. Charvátováčtvrtek 13.35 - 14.20
Bc. Jankovskáúterý 13.35 - 14.20
Ing. Laiblstředa 13.35 - 14.20
Bc. Pichnarčíkovástředa 13.35 - 14.20
Mgr. Plechatáúterý 14.20 - 15.00
Bc. Pousteckásudý: středa 13:35 - 14:20
lichý: čtvrtek 13.35 - 14.20
Mgr. Sajdlsudý: úterý 14:20 - 15.00
lichý: pondělí 7.30 - 7.55
14.20 - 15.00
Mgr. et Mgr. Sajdlováúterý 14.25 - 15.00
Mgr. Vostrýsudý: pondělí 14.25 - 15.00
lichý: čtvrtek 14.25 - 15.00

Na konzultaci k danému vyučujícímu je potřeba vždy se předem nahlásit! Jiné termíny lze vždy domluvit individuálně dle potřeb žáka.