Mléko do škol?

Mléko do škol je projektem Evropské unie, u nás realizovaný Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem . Tato forma zlepšování stravovacích návyků žáků a redukce dětské obezity má v České republice dlouholetou tradici. Ve školním roce 2017-18 čeká projekt velká změna v podobě rozšíření dodávky neochucených mléčných výrobků zdarma i pro studenty středních škol.

Naše škola se také do tohoto projektu zapojila.

Letáček