Návštěva muzea TGM V Lánech

Žáci školy se vydali na exkurzi do Lán, kde navštívili stálou expozici ze života Tomáše Garrigua Masaryka a shlédli zajímavé exponáty z doby první republiky. Po prohlídce muzea se přesunuli směrem k lánskému hřbitovu, pamětní síni dr. Alice Masarykové umístěné v domě, který nechala postavit pro účely Československého červeného kříže.

Bc. Jana Pichnarčíková