Obsah ZZK

Závěrečná zkouška má 3 části:

  • písemnou
  • praktickou
  • ústní

Součástí praktické zkoušky je vypracování Samostatné odborné práce. Téma SOP si žáci vylosují do konce února.

Písemná zkouška

Ředitel školy vybere na návrh vedoucího předmětové komise tři témata. Žák si volí jedno z nich. Žák má 15 minut na výběr tématu, na vypracování písemné zkoušky 240 minut.

Kuchař

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z technologie včetně sestavení menu, otázku z nauky o výživě, ekonomiky, profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly ze stolničení, otázku z nauky o výživě, ekonomiky, profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Kuchař – číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly ze stolničení, technologie, otázku z nauky o výživě, ekonomiky, profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Praktická zkouška

Ředitel školy vybere na návrh vedoucího předmětové komise čtyři témata. Žák si konkrétní téma losuje. 

Kuchař

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou pro 4 osoby, vedlejšího pokrmu, předkrmový salát ze spotřebního koše, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce a komunikace v cizím jazyce.

Číšník

Každé téma obsahuje obsluhu v běžném provozu, servis pokrmu (nápoje) podle vylosovaného zadání v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, přípravu slavnostní tabule ze samostatné odborné práce pro 6 osob. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce a komunikace v cizím jazyce.
Kuchař – číšník

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou pro 4 osoby, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce pro 4 osoby, obsluhu v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, přípravu výseče slavnostní tabule ze samostatné odborné práce pro 4 osoby. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce a komunikace v cizím jazyce.

 Ústní zkouška

Ředitel školy vybere na návrh vedoucího předmětové komise 25 témat pro jednotlivé obory. Každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku z Obecného přehledu ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují. Žáci mají 15 minut na přípravu, zkouška trvá nejdéle 15 minut.