Předávání výučních listů

Konec roku je neoddělitelně spjatý i se slavnostním předáváním výučních listů, které se letos konalo v krásných prostorách  Staré papírny. Děkujeme za spolupráci místostarostovi města Žatce Ing. Radimu Laiblovi, za parádní hudební zahájení naší milé kolegyni Bc. Ivě Jankovské s doprovodem a všem rodičům, příbuzným a kamarádům našich absolventů za účast a skvělou atmosféru.

Loučíme se a přejeme do dalšího života všechno nej …