Držitel ceny ŠKOLA ROKU 2019
Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Metodik prevence

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Bc. Jana Pichnarčíková

 

- zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, aj.

- komunikuje s rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů

- spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole

- vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost

- podílí se na tvorbě, naplňování a aktualizaci Minimálního preventivního programu školy

- organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou

 

Aktuálně:

Potřebujete kontakt na odborníky? Kontakty - odborná pomoc - doba covidová.pdf