Příprava k maturitě z ANJ

Informace pro maturanty !!!

Každou středu od 13.30 hod. probíhá příprava k maturitní zkoušce z anglického jazyka.

Určeno pro žáky H4.A a P2.A.