Profesní kvalifikace

Oblast dalšího vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání udělilo škole autorizaci pro tyto profesní kvalifikace:

65-001-H Příprava teplých pokrmů
65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně
65-004-H Příprava minutek

Pro bližší informace se obraťte na školu.

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky