Projekt Gastrolaboratoř

v rámci Výzvy č. 33 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

(Program Integrovaný regionální operační program)

Cíl projektu:

Rekonstrukce stávající nevyhovující cvičné kuchyně v souladu s aktuálními požadavky na praktické znalosti absolventů školy a s platnými technickými a hygienickými normami.

Dále dovybavení a související aktivity v návaznosti na zavedení vzdělávacího programu Kulinářské umění do výuky v oborech Kuchař-číšník a Gastronomie. Mezi moderní vybavení by mělo být zahrnuto profesionální varné sporáky, pracovní nerezové stoly, pekařská ped vč. kynárny pro pracoviště cukrářek, profesionální myčka nádobí a elektrický konvektomat pro názornou ukázku práce s tímto moderním způsobem přípravy pokrmů. Vybavení bude volena s ohledem na účel praktického vyučování, aby mohlo simulovat reálný provoz.

Nová cvičná kuchyně by měla být kapacitně určena až pro 20 žáků v jednom okamžiku.

Realizace projektu by měla zlepšit praktické znalosti žáků školy a dále zvýšit možnost uplatnění absolventů dotčených oborů na současném trhu práce.

Gastrolaboratoř bude využívána k různým typům rekvalifikací, na kterých škola spolupracuje s Úřadem práce, a dále využívána celkem 5 dalšími školskými zařízeními. Bude se jednat o využití při tzv. projektových dnech, které jsou orientovány na prezentaci zdravé výživy a žáci sami připravují jednotlivé pokrmy s ohledem na zdravé stravování.