Rozvrh dálkového studia

Plánovaný rozvrh pro dálkové studium

třídní učitel: Mgr. Monika Plechatá

 

sobota
výuka 9.00-
13.30!!!
19.10.2019ANJ
NEJ
RUJ
ANJ
NEJ
RUJ
ANJ
NEJ
RUJ
ANJ
NEJ
RUJ
MATMAT  
čtvrtek
24.10..2019CJLCJLCJLICTAOK
pouze 1. a 2.
ročník
AOK
pouze 1. a 2.
ročník

sobota
náhradní
termín za
prázdniny
26.10.2019MATMATMATMAT
čtvrtek7.11.2019EKOEKOEKOUCEUCEUCE
sobota16.11.2019AOK
pouze 1. a 2.
ročník
AOK
pouze 1. a 2.
ročník
ICTICT
čtvrtek21.11.2019UCEUCEUCEEKOEKOEKO
sobota
30.11.2019ZAPZAPMAMMAMMAMMAMMAM