Rozvrh dálkového studia

Plánovaný rozvrh pro dálkové studium

třídní učitel: Mgr. Monika Plechatá

 

sobota
POZOR!!!
výuka od 8.00
26.1.2019NJ
RJ
AJ
NJ
RJ
AJ
NJ
RJ
AJ
NJ
RJ
AJ
MATMATMATMAT
čtvrtek31.1.2019ZSVCJLCJLMATMATMAT
čtvrtek 7.2.2019MATEKOEKOEKOUCEUCE
sobota9.2.2019MAMMAMMAMMAMMAMZAPZAPZAP
čtvrtek21.2.2019NJ
RJ
AJ
NJ
RJ
AJ
CJLCJLZSVZSV
čtvrtek28.2.2019NJ
RJ
AJ
NJ
RJ
AJ
CJLCJLCJL---
sobota2.3.2019NJ
RJ
AJ
NJ
RJ
AJ
NJ
RJ
AJ
NJ
RJ
AJ
MATMATMATMAT