Sommelierský kurz

Ve dnech 27. – 28. 11. 2017 proběhl na naší škole sommeliérský kurz pod vedením Ing. Babky. Kurzu se účastnili žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníku oborů Kuchař-Číšník, Gastronomie, Hotelnictví a jeden provozovatel restaurace. Účastníci se dozvěděli, jaké druhy vína rozeznáváme, jak se víno vyrábí, degustuje a jaké mohou být vady vína. Nad rámec běžné výuky žáci viděli a někteří i ochutnali vína různých označení, určovali jaký je mezi nimi rozdíl v chuti, vůni a barvě. Vyvrcholením kurzu byla SABRÁŽ šumivého vína, kterou si mohli žáci také vyzkoušet.

P. Poustecká


Dne 27. a 28. 11. 2017 probíhal v naší škole Sommelierský kurz pod vedením zkušeného pana inženýra Karla Babky. Kurz byl výjimečný v tom, že neprobíhá každoročně, ale konal se až po několika letech.

V pondělí ráno se nám pan inženýr nejprve představil, řekl nám něco o své rodině a stručně předeslal náplň příštích dvou dnů. Poté nám​ vysvětlil několik nejdůležitějších pojmů a informací. Řekl nám, co znamená slovo sommelier, jaké jsou výhody a nevýhody alkoholu vůbec a co všechno k práci sommeliera patří. Také jsme si ukázali a pojmenovali základní druhy potřebného inventáře. A po tomto úvodu jsme přešli k tomu hlavnímu, k degustaci.

První den byla na řadě bílá a růžová vína. Degustovali jsme suchá, polosuchá, polosladká i dezertní vína a své dojmy jsme pečlivě zaznamenávali do připravené tabulky. Vína jsme hodnotili z hlediska barvy, vzhledu, vůně a chutě a na konci dne jsme podle svých záznamů vyhodnotili tři nejlepší vzorky. Spolu se smyslovým hodnocením jsme se učili vína i správně otevírat, prezentovat a později i dekantovat.

Druhý den po malé dávce další teorie jsme ochutnávali červená a šumivá vína. Červená vína byla především suchá a hodnocení nám šlo o poznání hůře než předešlý den, protože degustace červeného je obtížnější. Po vyhodnocení našich zápisků jsme na školním dvoře zkusili také sabráž sektu speciální šavlí. Víno bylo dobře vychlazené a tak proběhlo všechno v pořádku a bez újmy. Na konci dne jsme si napsali krátký test z toho, co jsme se za zběhlé dva dny dozvěděli. Pán inženýr Babka se převlékl do sommelierského tradičního oděvu a sabrážní šavlí nás pasoval na Sommeliery kadet, přičemž nám předal i certifikáty.

Kurz se nám všem moc líbil a získali jsme při něm spoustu cenných znalostí i schopností. Doufáme jen, že se bude opakovat častěji.

Hana Bartošová