Spolupráce s vysokými a vyššími odbornými školami

Naše škola v rámci kariérového poradenství pro žáky maturitních ročníků spolupracuje s mnoha vysokými a vyššími odbornými školami. Pravidelně informujeme naše žáky nejen o možnostech studia a otevíraných studijních oborech, ale i o kritériích přijímacích zkoušek jednotlivých škol a Dnech otevřených dveří.

Do školy pravidelně zveme zástupce společnosti SCIO, aby naše žáky informovali o přínosu Národních srovnávacích zkoušek. Dozvědí se o místech, kde je možné zkoušky složit, o tom, které VŠ přijímají své budoucí studenty na základě těchto zkoušek a mají možnost některé testové úlohy si vyzkoušet.

Žákům je každoročně rozdáván bulletin Jak na VŠ, ve kterém získají další informace o Národních srovnávacích zkouškách, odhady hranic přijetí na VŠ a ukázky testů, u výchovného poradce mají žáci možnost zapůjčit si Atlas školství, katalog Průvodce pomaturitním vzděláváním nebo CD Kam na školu s nabídkou vyššího odborného vzdělávání (NUOV).

S nabídkou pomaturitního vzdělávání přijíždějí do školy zástupci několika vysokých škol (VŠ obchodní v Praze, VŠ Managementu v Praze), společnost TUTOR, která organizuje pomaturitní kurzy, mnoho VŠ zasílá žákům informační letáky s nabídkou studia (VOŠ Mezinárodní obchodní styk Praha, ŠKODA AUTO VŠ, Česká zemědělská univerzita…).

Naši žáci měli možnost navštívit Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS v Praze, kde své obory prezentovalo přes 200 fakult a více než 150 vysokých škol.

Každý rok v listopadu navštěvují žáci spolu s výchovným poradcem burzu Vysokých škol v Žatci. V letošním roce zde byly zastoupeny ČZU Praha, UJEP Ústí nad Labem, ČVUT Praha, VŠCHT Praha, Univerzita obrany Brno, UJAK Praha, VŠ technická a ekonomická České Budějovice, Univerzita Karlova Praha, VUT Brno a další.

 20. 6. 2014
Mgr. Monika Plechatá, výchovný poradce