Termíny ZZK

 

Termíny závěrečných zkoušek

písemná část                                  8.6. 2018

praktická část                                11.-15.6. 2018

ústní část                                        22.6. 2018

Termín odevzdání SOP: 14.5. 2018