Ukliďme Česko!

Dne 8. 4. 2017 se v rámci akci Ukliďme svět, Ukliďme Česko konal také v Žatci  úklid s cílem zbavit přírodu odpadků. Součástí „úklidové čety“ byli také žáci SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s. r. o., kterým není život ve městě a jeho okolí lhostejný. Několik hodin úklidových prací, desítky pytlů odpadu i malý kontejner velkoobjemového odpadu – takové vysvědčení mají na svědomí tito žáci: Jan Mikula, Dženifera Rézmüvesová, Roderika Rézmüvesová, Adam Čapek, Pavla Miklovičová, Pavel Kurčík, Miroslav Zitko, Daniel Kalmus, Veronika Veselá za dozorování učitelů Zuzany Hořínkové Kawanové a Radima Laibla.

Radim Laibl