Upozornění pro žáky třídy H4.A

Výběr témata Maturitní práce proběhne v pátek 24.11. 2017 7.30 – 15.00 hod. v kanceláři zástupkyně ředitele.