Úspěšnost u MZ

Úspěšnost našich žáků u MZK ve školním roce 2016/2017 – 78,26%.