Zahájení turistické sezóny 2019 v Žatci

Dne 7. dubna 2019 se konalo u Chmelového majáku v Žatci slavnostní zahájení turistické sezóny 2019, na kterém měla i naše škola stánek spojený s prezentací školy. Žákyně připravovaly míchané nápoje – nealkoholický nápoj Šmoula a alkoholický nápoj Žatecký vidlák, jehož součástí je mj. žatecké pivo. O ochutnávku byl velký zájem a obzvláště Žatecký vidlák chutnal všem. Poděkování za pomoc patří žákům naší školy při zajištění akce, jmenovitě Kristíně Žoltákové, Kristíně Henczové a Eriku Trochymčukovi ze třídy Č1A.