Zajištění výuky během uzavření školy

Výuka pro žáky školy bude během povinného uzavření školy zajištěna distančně. Zadání domácích prací, studijní materiály apod. naleznete v systému Bakaláři nejpozději do pátku 13.3.2020.

Vypracování zadaných úkolů bude kontrolováno, příp. klasifikováno bezprostředně po nástupu do školy.

Obzvláště apelujeme na žáky maturitních ročníků, aby nečekané volno využili ke studiu, přípravě k maturitním zkouškám a četbě literárních děl.